Pályázatok

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 2014/48. - 2104. október 30-i - számában jelent meg:

 

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search

 

 

A NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (Cg.:[12 09 000931] 3100 Salgótarján, Kun utca 2.) mint az EIS FOOD Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt”(Cg.: 10 09 033427, adószáma: 13630906-2-10) 3000 Hatvan, Horváth M. út 5., Felszámolás kezdeményezésének időpontja: 2013. február 18.,), kijelölt felszámolója

 

pályázati felhívást

 

tesz közzé a cég gépjárművének nyilvános értékesítésére.

Típusa: DAF Fa55.25DE18 hűtős tehergépkocsi

Gyártási év: 2002.

Forgalmi rendszám: KPX-781

Futásteljesítmény: 416 416 km

Állapota: Korának megfelelően elhasználódott állapotú, műszaki átvizsgálásra, gondozásra szoruló jármű. Az indítókulcs hiánya miatt a gyújtáskapcsoló megbontott, a kormányzár cseréje szükséges. Akkumulátorok hiányoznak, kerekek gumiabroncsai kopottak. Emelő hátfal átvizsgálásra szorul, a raktérhűtő nem indítható, motor erőátvitel, fékrendszer részben üzemképes.

A jármű érvényes műszaki vizsgával nem rendelkezik.

 

Irányára: 2.800.000,- Ft + ÁFA

Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 177.800,- Ft

 

A gépjárművet az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. (1066 Budapest, Mozsár utca 8.) kezességvállalásból eredő 65.735.626,- Ft erejéig VH jog terheli.

A vagyontárgy a cégközlönyi közzétételt követő 13. nap 10 -12 óra között a felszámolóval való előzetes egyeztetést követően tekinthető meg.

Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek.

Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

A pályázatokat a hirdetmény közzétételét követő 18. napon 12 óráig beérkezőleg zárt borítékban kell be nyújtani a NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft. 3100 Salgótarján, Kun utca 2. székhelyén. A borítékra kérjük ráírni: EIS FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” Pályázat” A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a kiíró nem értékeli.

 

Pályázati feltételek:

-         a pályázó (név, képviselő, cím, telefon, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása;

-         ajánlati biztosíték (bánatpénz)befizetése az OTP Banknál vezetett 11741000-20155229 számú bankszámlára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig,

-         30 napos ajánlati kötöttség vállalása,

        

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontását követő vevő kijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

A pályázat nyertesének kihirdetése (vevőkijelölés, illetve ártárgyalás) után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére.

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló által vezetett 11741000-20155229 számú bankszámlára.

A meghirdetett gépjármű birtokba adására a szerződés szerinti vételár teljes összegének kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az eladó – háromnapos póthatáridő eredménytelen elteltét követően

– jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével száll át.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklődni lehet: Balázs Miklós felszámoló [3100 Salgótarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480].