Pályázatok

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 214/45. - 2014. október 09-i - számában jelent meg:

 

http://www.e-cegkozlony.gov.hu/index.php?pagename=search

 

A NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft., (Cg.:[12 09 000931] 3100 Salgótarján, Kun u. 2. mint a SILVER-Sol Szállítmányozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" ([Cg.: 01 09 927494] 1106 Budapest, Maglódi út 26.) kijelölt felszámolója(a felszámolás kezdeményezésének időpontja: 2014. március 14.)

pályázati felhívását

 

teszi közzé a cég ingatlanának nyilvános értékesítésére.

 

A bekerítetlen ingatlan Jászfényszaru külterületén az M3-as autópályát Szolnokkal összekötő forgalmas 32-es számú főúton, a Jászfényszaru városba kivezető körforgalom mellett fekszik.

 

Az ingatlan részletes adatai:

 

Címe: Jászfényszaru, külterület, 02/2. helyrajzi szám

A telek területe: 1 380 m²

Az építmény teljes hasznos alapterülete 286,5 m² (226 m² földszint, és 60,5 m² tetőtér)

Művelési ág: kivett vendéglő

Tulajdoni forma: társasági

Tulajdoni hányad: 1/1

A terület ma elsősorban kamion parkolóként használatos.

Az ingatlanon lévő, eredetileg is melegkonyhás vendéglátó ipari épület – bár az elmúlt években felújították – jelenleg épületgépészetileg hiányos, az eredeti funkció visszaállításához felújítás szükséges.

Az épület teljes közműellátottsága visszaállítható.

 

Az ingatlan terhelő bejegyzések:

 

  • földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog
  • keretbiztosítéki jelzálogjog 59.462.400,- Ft erejéig.
  • jelzálogjog 403.930,- Ft adótartozás és járulékai erejéig.
  • végrehajtási jog 3.263.261,- Ft és járulékai erejéig.
  • vezetékjog 33 m² területre.
  • jelzálogjog 675.424,- Ft adótartozás és járulékai erejéig.

    Jogosult: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei – Földhivatal,

    5000   Szolnok, Ostor utca 1/A.

 

Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.

 

Jogosult: Jászfényszaru Város Önkormányzata, 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

 

Jogosult: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal: 1054 Budapest,  Széchenyi út 2.

 

Jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. 3525 Miskolc, Dózsa György út 13.

 

Jogosult: Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal, 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

 

Az ingatlan irányára: 12.000.000,- Ft +ÁFA

Ajánlati biztosíték: (bánatpénz) 657.200,- Ft

 

Az ingatlan a Cégközlönyben való közzétételt követő 11. nap 10 és 12 óra között felszámolóval való előzetes egyeztetéssel a megtekinthetők.

Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek.

Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

 

A pályázatokat a hirdetmény közzétételét követő 18. napon 12 óráig beérkezőleg zárt borítékban kell be nyújtani a NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft. irodahelyiségében(3100 Salgótarján, Kun u. 2).

A borítékra kérjük ráírni: „ SILVER - Sol” Kft „fa” Pályázat”

A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a kiíró nem értékeli.

 

Pályázati feltételek:

– a pályázó (név, képviselő cím, telefon-, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása,

- az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése az OTP Banknál vezetett 11741000-20155229-00000000 számú bankszámlára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig.

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.

 

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

 

A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontását követő vevő kijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

 

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

 

A pályázat nyertesének kihirdetése (vevőkijelölés, illetve ártárgyalás) után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére.

Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló 11741000-20155229-00000000 számú OTP Banknál vezetett bank számlájára.

 

A meghirdetett telek birtokba adására a szerződés szerinti vételár teljes összegének kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az eladó – háromnapos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

 

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével száll át.

 

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Érdeklődni lehet a felszámolónál [3100 Salgótarján, Kun u. 2.,Tf: 36 32 317-480].

                                                    ****