Pályázatok

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 2014/24. - 2014. május 15- i -

számában jelent meg:

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search

A NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (3100

Salgótarján, Kun utca 2.) [Cg. 12- 09-000931] mint a TTGÁZ-2006

 

Szolgáltató Bt. „f.a.” (2685 Nógrádsáp, Árpád utca 6.) [Cg. 12-06-

005308] kijelölt felszámolója

 

pályázati felhívást

 

 

tesz közzé a társaság  gépjárművének nyilvános értékesítésére.

Felszámolás kezdeményezésének időpontja: 2012. június 06.

 

 

           Toyota Hilux Pickup  tehergépkocsi

           Típus: Double Cab 4WD

           Gyártási év:  2005.

           Forgalmi rendszám:  KCL-218

           Műszaki vizsga lejárt 2012. évben

           Futásteljesítmény: 145.200 km

 

Jó állapotú, garázsban tartott gépkocsi. Karosszéria vezető oldalon hosszában karcolt. Akkumulátor üzemképtelen. Vonóhoroggal felszerelve.

                     

           Irányár:      3.200.000  Ft + ÁFA

           Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 203.200 Ft

 

                     

Terheltség:

 -   NAV Nógrád Megyei Adóigazgatóság (Salgótarján)  5.000 Ft.

 

A pályázatot a cégközlönyi közzétételt követő 18. nap 14 órájáig beérkezőleg kell eljuttatni a felszámoló Salgótarján, Kun utca 2. sz. alatti irodájába.

 

A meghirdetett gépjármű a megjelenést követő 14. napon 8 – 12 között a felszámolóval történő előzetes egyeztetéssel tekinthető meg.

 

A pályázatok érvényességének feltétele:

 

– a pályázó (név, képviselő, cím, telefon, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása;

              203.200 Ft ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése a felszámoló által vezetett 1174100-20155229 számú számlára és a befizetés tényének igazolása;

– 40 napos ajánlati kötöttség vállalása.

 

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

 

A beérkezett ajánlatokat a kiíró értékeli és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról.

 

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásban legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra  kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

 

A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontást követő vevőkijelölés vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

 

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

 

A pályázat nyertesének kihirdetése/vevőkijelölés illetve ártárgyalás/ után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a társaság 11741000-20155229 számú számlájára.

 

A meghirdetett vagyon birtokbaadására a szerződés szerinti vételár teljes összegének kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az Eladó – három napos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

 

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével száll át.

 

A TTGÁZ-2006  Szolgáltató Bt. „f.a.” a teljes vételár kifizetéséig fenntartja tulajdonjogát.

 

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Érdeklődni lehet:  Salgótarján, Kun utca 2.   telefon/fax: 06 (32) 317–480.