Pályázatok

 

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 2014/20. - 2014. április 17-i -

 

számában jelent meg:

 

 

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search

 

 

A NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó  Kft. (3100

 

Salgótarján, Kun utca 2.) [Cg. 12- 09-000931] mint a Fehérkő

  

Ajándék Kft. „f.a.” (2134 Sződ, Dózsa György út 4.) [Cg. 13-09-

 

060712] kijelölt felszámolója

 

Felszámolás kezdeményezésének időpontja: 2012. október 24.

 

 

pályázati felhívást

 

 

tesz közzé a társaság alábbi vagyonelemének nyilvános értékesítésére:

 

 

         Ajándéktárgyak   (lista szerint)

          

Üvegipari tárgyak: poharak, vázák, üvegek, korsók,

Konyhai eszközök: edények, szeletelők, műanyag tálcák, alátét, asztal terítő, evőeszközök,

Lakásdíszek: fali képek, fali órák, díszpárna stb.  

 

Az eszközök (listával együtt)  a felszámoló székhelyén tekinthetők meg. Az eszközök egy tételben pályázhatók.

                     

           Irányár:   500.000 Ft + ÁFA

           Bánatpénz:   31.750 Ft

 

                     

Az ÁFA körbe tartozók az ÁFA törvény fordított adózásra vonatkozó   előírásai szerint pályázhatnak.

 

A pályázatot a cégközlönyi közzétételt követő 18. nap 14 órájáig beérkezőleg kell eljuttatni a felszámolóbiztos Salgótarján, Kun utca 2. sz. alatti irodájába.

 

A meghirdetett vagyon a megjelenést követő 13. napon 8 – 12 között a felszámolóval történő előzetes egyeztetéssel tekinthető meg a felszámoló székhelyén.

 

A pályázatok érvényességének feltétele:

 

       a pályázó (név, képviselő, cím, telefon, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása;

       az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése a felszámoló által vezetett 11741000-20155229 számú számlára és a befizetés tényének igazolása;

  30 napos ajánlati kötöttség vállalása. 

 

 

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

A beérkezett ajánlatokat a kiíró értékeli és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról.

 

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásban legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra  kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

 

A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontást követő vevőkijelölés vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

 

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

 

A pályázat nyertesének kihirdetése/vevőkijelölés illetve ártárgyalás/ után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló által vezetett 11741000-20155229 számú számlára.

 

A meghirdetett vagyon birtokbaadására a szerződés szerinti vételár teljes összegének kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az Eladó – három napos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

 

 

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével száll át.

 

A Fehérkő Ajándék Kft. „f.a.” a teljes vételár kifizetéséig fenntartja tulajdonjogát.

 

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Érdeklődni lehet:  Salgótarján, Kun utca 2.  telefon/fax: 06 (32) 317–480.