Pályázatok

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 2013/60. - 2013. október 10-i - számában jelent meg:

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search#up

A NOVENT Kft. (Cg.: [12 09 000931]; 3100 Salgótarján, Kun u. 2.) mint a PEFOR Fémforgácsoló - Kovácsoló Korlátolt Felelősségű Társaság „fa” (Cg.: [01 – 09 - 991883]; 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál út 21. I/5.) kijelölt felszámolója

Felszámolás kezdeményezésének időpontja:  2012. szeptember 13.

 

 

pályázati felhívást

 

 

tesz közzé az adós gazdálkodó szervezet alábbi vagyonelemének  nyilvános értékesítésére.

 

 

     KIA PREGIO 2.5 D típusú tehergépkocsi

     Rendszám: IYX-372

     Gyártási év: 2003.

     Műszaki vizsga: 2009. december 17-én lejárt

     Futásteljesítmény: 176.804 km

     Karosszéria kissé korrodált, első szélvédő repedt, gumiabroncsok kopottak. A motor  és az akkumulátor üzemképes.

 

 

     Irányár: 300.000 Ft + ÁFA

     Ajánlati biztosíték:  19.050 Ft  

  

 

A gépjármű a megjelenést követő 12. napon 9 – 12 óra között a felszámolóval történő előzetesen egyeztetett helyszínen tekinthető meg.

 

Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

A gépjárművet a NAV Kelet-budapesti Adóigazgatóság 2.985.298,- Ft összegű VH joga terheli.

 

A pályázatokat a hirdetmény cégközlönyi közzétételét követő 18. nap 12 óráig  beérkezőleg zárt borítékban kell benyújtani a NOVENT Kft. 3100 Salgótarján, Kun u 2. sz. alatti székhelyén. A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a Kiíró nem értékeli.

 

A pályázatok érvényességének feltétele:

 

- a pályázó (név, képviselő, cím, telefon, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása;

- ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése a felszámoló által vezetett  11741000-20155229 számú számlára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig;

- 30 napos ajánlati kötöttség vállalása;

 

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében a benyújtási határidőt követő 10 napon belül kerül sor.

 

A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról.

 

 

Több megfelelő, azonos értékű – az ajánlati ár tekintetében maximum 10 %-kal eltérő - pályázat esetében e pályázók között ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételéről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak ezirányú szándékukat a Cstv. 49/C § (2) bek. alapján                       a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázatbontást követő vevőkijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

A vevőkijelöléstől illetve ártárgyalástól való távolmaradás, vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

 

Az adásvételi szerződés megkötésére a vevőkijelölés után 10 munkanapon belül kerül sor.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló által vezetett 11741000-20155229 számú bankszámlára.

 

A meghirdetett vagyon birtokbaadására a szerződés szerinti vételár teljes összegének kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az Eladó – három napos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

 

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével és a birtokbaadással száll át.

A PEFOR Kft „fa” a teljes vételár kifizetéséig fenntartja tulajdonjogát.

 

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában érvénytelennek nyilvánítsa.

 

 

Érdeklődni lehet: 3100 Salgótarján, Kun utca 2,  telefon/fax: 06-32-317-480.