Pályázatok

A NOVENT  Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (Cg.:[12 09 000931] 3100 Salgótarján, Kun utca 2.) mint a „KOVÁCS J. - PÉKSÉG” Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt”(Cg.: [12 09 007119] 3100 Salgótarján, Pécskő út 2. I. em. 4/a.) kijelölt felszámolója

Felszámolás kezdeményezés időpontja: 2011. december 06.

 

pályázati felhívást

 

tesz közzé a cég vagyonelemeinek nyilvános értékesítésére.

 

 

 

I.   Pékség gépi berendezései, eszközei

 

Az idegen ingatlantulajdonban, Kiskunfélegyháza városban lévő sütőipari vállalkozás elsősorban kenyér, pékáru gyártására alkalmas. Az értékesítendő eszközök a pékség termelő berendezései.

Kemencék: 1 darab Matador MD 125 Ciklothermikus etage kemence

       1 darab Rotatherm REA 1020 típusú kemence

A kemencék beépített állapotba vannak, kibontásuk a vevőt terheli.

Egyéb sütőipari berendezések: Kemper dagasztógép, dagasztócsészék (5 darab), Rego dagasztó habverő, liszt szita, 1darab kifli sodrógép, 1darab zsemle formázó, 2 darab tészta osztógép (egyik üzemképtelen), 1 darab nyújtógép, kisütő kocsik, kenyeres kocsik, hűtő és fagyasztó szekrények, Sterima takarító-fertőtlenítő gép.

 

Teljes lista a felszámolónál megtekinthető.

 

Az eszközök együttes irányára: 5 200 000 Ft + áfa

Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 330 200 Ft

 

II. Irodai, igazgatási berendezések

 

Számítógép, bútorok, kamerarendszer, légkondícionálók stb.

Teljes lista a felszámolónál megtekinthető.

 

Az eszközök együttes irányára:   320 000 Ft + áfa

Ajánlati biztosíték (bánat pénz):   20 320  Ft

 

A beépített eszközök szakszerű leszerelése a vevő feladata. A berendezések egy tételben pályázhatók.

 

Az I. és II. pontban meghirdetett eszközöket a NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága (3100 Salgótarján, Kassai sor 10.) 28.426.000 Ft összegű  VH joga terheli.

 

A vételárról készült számla adóalanyok esetében a fordított adózás szabályai szerint kerül kiállításra.

 

A vagyontárgyak a cégközlönyi közzétételt követő  13. nap  10 -12  óra között a felszámolóval való előzetes egyeztetést követően tekinthetők meg.

 

Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek.

 

Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

 

A pályázatokat a hirdetmény közzétételét követő 18. napon 12 óráig beérkezőleg zárt borítékban kell be nyújtani a NOVENT  Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft. 3100 Salgótarján, Kun utca 2. székhelyén. A borítékra kérjük ráírni: „KOVÁCS J. – PÉKSÉG Kft. „f.a.” Pályázat” A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a kiíró nem értékeli.

 

Pályázati feltételek:

-         a pályázó (név, képviselő, cím, telefon, bankszámlaszám,

 

    cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az

 

    ajánlati ár egyértelmű meghatározása;

-         a tételenkénti ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése az OTP Banknál vezetett 11741000-20155229 számú bankszámlára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig,

-         30 napos ajánlati kötöttség vállalása.

 

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontását követő vevő kijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

A pályázat nyertesének kihirdetése (vevőkijelölés, illetve ártárgyalás) után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló által vezetett  11741000-20155229 számú bankszámlára.

 

A meghirdetett vagyonelemek birtokba adására a szerződés szerinti vételár teljes összegének kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az eladó – háromnapos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

 

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével száll át.

 

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában  eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Érdeklődni lehet:  3100 Salgótarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480.