Pályázatok

A NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (Cg.:[12 09 000931] 3100 Salgótarján, Kun utca 2.) mint a Buson Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság"felszámolás alatt"  (1074 Budapest, Vörösmarty u. 10/b.; cégjegyzékszáma: 01 09 671108) kijelölt felszámolója (a felszámolás kezdeményezésének időpontja: 2012. május 8.)

 

1/2013. számú nyilvános pályázati felhívást

 

tesz közzé a cég vagyonelemeinek  nyilvános értékesítésére.

 

 

I. INGATLANOK

 

Budapest, VI. kerület Rózsa utca 57/A. alatti  29550/0/A/1 hrsz-ú, 29550/0/A/20 hrsz-ú és 29550/0/A/23 hrsz-ú ingatlanok

 

 

Az ingatlan Budapest VI. kerületének műemléki környezetében, a Rózsa utca 57/A. szám alatt található.  Az ingatlan nyilvántartás szerinti 29550/0/A/1 hrsz.-ú 129 m2-es raktár, 29550/0/A/20 hrsz.-ú 57 m2-es raktár, és 29550/0/A/23 hrsz.-ú 14 m2-es műhely művelési ágba sorolt három ingatlan együttes területe 200 m2.

 

A külön nyilvántartott ingatlanokat a tulajdonos teljes felújítást végezve egy egységes üzlethelyiséggé alakította, amely jelenleg egy 57 m2-es pinceszinti raktárból, egy 90 m2-es földszinti üzlethelyiségből  és egy lakásként használt 94 m2-es galériából áll.

 

A földszinti üzlethelyiség közvetlenül az utcáról közelíthető meg, belmagassága 2.2 m. A szinten konyha, mosdó, WC, közlekedő és kis raktár került kialakításra.

A pinceszinti boltíves raktár a földszinti üzlethelyiségből közvetlenül csigalépcsőn közelíthető meg. A 72955010/A/23 hrsz-ú  57 m2 területű ingatlan 3 hónap felmondási idővel jelenleg bérbeadott.

A galéria az üzlethelyiségből belső lépcsőn érhető el, belmagassága 2.1 m, benne négy szoba, fürdőszoba és közlekedő helyiségek kerültek kialakításra.

A külön helyrajzi számon szereplő ingatlanok értékesítése egyben történik. Tulajdoni hányad: 1/1

 

Az ingatlan irányára: 33.600.000 Ft + áfa

Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 1.480.160 Ft

 

Az ingatlant egységesen az alábbi bejegyzett jogok terhelik:

 

32 200 000 Ft és járulékai erejéig a Magyarországi Volksbank Zrt. zálogjoga;  NAV Kelet-budapesti Adóigazgatósága  10 747 760 Ft és járulékai VH joga; a Centrum Parkoló Rendszer Kft. 120.75 Ft és járulékai VH joga; Fiatorony Kft.  672 000 Ft és járulékai VH joga; Győr-Sopron-Ébenfurti Vasút Zrt. 230 367 Ft és járulékai összegű VH joga

 

II. KÉSZLETEK

 

1.      Ruházati termékek, textíliák

 

Import fehérneműk többféle színben és méretben, férfi pulóverek, függönyanyagok

lista szerint.

 

Irányár:  1.120.000 Ft + ÁFA

     Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 71.120 Ft

 

 

2.   Építőipari termékek, berendezések

 

      Üzletberendezések, kirakati elemek, kádak, mosdók, radiátorok, víztartályok,

       ajtók kis darabszámban, homlokzati rögzítők, lista szerint

 

 Irányár:  800.000 Ft + ÁFA

       Ajánlati biztosíték (bánatpénz):  50.800  Ft

 

3.   Gyros gép és tartozékai

Irányár:  80.000 Ft + ÁFA

Ajánlati biztosíték (bánatpénz):  5.080 Ft 

 

     Az ingatlanok és a  készletek tételenként egyben pályázhatók.

 

A meghirdetett vagyonelemek a Cégközlönyben való közzétételt követő 13. nap 10 és 12 óra között előzetes egyeztetéssel a helyszínen, a készletek listája a felszámolónál tekinthető meg..

 

Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

 

A pályázatokat a hirdetmény közzétételét követő 18. napon 12 óráig beérkezőleg zárt borítékban kell be nyújtani a NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft.(3100 Salgótarján, Kun u. 2.) székhelyén.

A borítékra kérjük ráírni: „Buson Kft.fa. Pályázat”

A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a kiíró nem értékeli.

 

Pályázati feltételek:

– a pályázó (név, képviselő cím, telefon-, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása,

- a tételenkénti  ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése az OTP Banknál vezetett 11741000-20155229-00000000 számú bankszámlára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig.

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.

 

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

 

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontását követő vevő kijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

 

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

 

A pályázat nyertesének kihirdetése (vevőkijelölés, illetve ártárgyalás) után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére.

 

Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el.

Az adásvételi szerződésben a vételár az egyes helyrajzi számok között a becsült érték arányában kerül megosztásra.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló 11741000-20155229-00000000 számú OTP Banknál vezetett bank számlájára.

 

A meghirdetett vagyonelemek birtokba adására a szerződés szerinti vételár teljes összegének kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az eladó – háromnapos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

 

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével száll át.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Érdeklődni lehet: 3100 Salgótarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480.